Kontakt

Lektorka Pavla Čadová
email: pavla.cadova78@gmail.com
tel.: 777 255 642

Platba

V hotovosti nebo na účet 115-5497790257/0100.

Kontaktní formulář

Více informací na www.jogaprodusi.cz/gdpr