Emoční jóga – svoboda v prožívání (se)

Datum: 30. 4. 2022
Čas: 0:00 - 0:00
Místo konání: Studio Projekt Dosebe

Pro všechny, kteří mají ochotu podívat se svým emocím do očí a pravdivě prožívat vše, co se v nich odehrává.

A díky tomu růst a osvobozovat se z myšlenkovo-emočního zacyklení.

Emoce jsou nedílnou součástí života a pokud k nim nepřistupujeme vědomě, dokáží nás často smést jako obrovská přílivová vlna. Nejde o to, se těmto vlnám bránit nebo je zastavovat, jde o to naučit se surfovat a ještě si z toho udělat hru a dobrodružství:-)

Žijeme v docela bouřlivých a nejistých časech, kdy jisté je jedině to, že není jisté vůbec nic. Každý z nás je konfrontován se svými částmi, které se třesou strachy, vztekají se, jsou nespokojené, frustrované, zklamané nebo zdánlivě zamrznuté a bez citu. Odmítání těchto částí a jejich projevů nebo naopak opačný extrém „pitvání se v sobě“, často spouští emoční turbulence.

Čím více si budete uvědomovat, jak vámi jednotlivé emoce proudí, tím budete emočně odolnější.

Naše hlavní pozornost bude směřovat k tomu, kdo tady pozoruje, cítí a vnímá. Kdo si uvědomuje pocity, emoce i myšlenky. Protože právě tento prostor, tato energie tady zůstává vždy. V nás i kolem nás se dějí změny, ale tento pozorovatel – ten, kdo si uvědomuje – nikam neodchází.

Je to kvalita, o kterou se můžete kdykoli opřít a nachází se ve vašem těle. Svou pravidelnou pozorností začnete dávat hodnotu něčemu, co není vidět, nemůžete si na to sáhnout a přesto je to důležitá součást vás.

Cílem není zažívat 24/7 nepřetržitý pocit štěstí a blaženosti – i když postupně tento stav bytí zažíváte víc a častěji. Ale dovolit si upřímně cítit a prožívat vše, co je součástí přítomného okamžiku – být k sobě pravdiví.

Zklidníme mysl i nervový systém pomocí bdělé pozornosti – „uvědomování si“. Protože právě chaotické a negativní myšlenky často způsobují „problémy“, které chce mysl následně řešit, čímž vše ještě zintenzivňuje.

Dovolíme emocím, aby vstoupily do našeho těla a prošly jím – umění „průtokáčství“, kdy sami sobě umožňujeme cítit vše, co se v nás odehrává. Dáváme tím do pohybu léčivý proces, který vede k hlubokým změnám odehrávající se na všech úrovních.

Ano, vidím a cítím, co se kolem mě a ve mně děje a zároveň vím, že mám vždy na výběr, jestli se nechám vtáhnout do hry-děje-dramatu, nebo si vytvořím jinou realitu.

Postupně se rozpouští tenze a napětí a proměňuje se i naše biochemie, což má vliv na všechny procesy a orgány v těle. Využíváme principu konstruktivní synergie a propojenosti těla a mysli. Jakmile dokážeme pravidelnou praxi zklidňovat mysl a zjemňovat naše prožívání, projeví se to následně na těle a naopak.


Nepraktikujeme proto, abychom se vylepšili nebo se napravovali a opravovali. Jsme naprosto v pořádku už teď, se vším, co se v nás nachází. Praktikujeme pro uvolnění, dobrý pocit a pro samotný prožitek a požitek.

Vše ostatní pak přijde samo s daleko větší lehkostí a jemností, než kdybychom se snažili, usilovali a plahočili se za výsledkem. Je to tak jednoduché, a zároveň někdy tak obtížné pro naši mysl, která často nepřetržitě analyzuje, vyhodnocuje a řeší.

Pomocí jógy, dechu a bdělé pozornosti v sobě začneme vnímat a vytvářet více prostoru, kde se mohou emoce odehrávat. Zaměříme se i na páteř, která je emoční drahou. Každý pocit, který máme, prochází míchou, proto budeme páteři navracet pružnost a využívat ji, jako jeden ze základů nejen pro zdravé tělo, ale i pro zdravé prožívání sebe sama.

Jestliže spojíme vědomou pozornost, hluboký a plný dech a protahování svalů, páteř se masíruje, protahuje a tonizuje, což současně intenzivně působí na vnitřní orgány, krev, vodu a lymfu včetně endokrinního či nervového systému. A získáváte nejen fyzickou sílu, ale taktéž vitalitu, imunitu, pružnost a odolnost i vůči vlivům z vnějšího světa.

Možná si během tohoto dne uvědomíte, že můžete začít postupně vést samy sebe. Že můžete být pomyslnými rodiči všech svých ustrašených nebo vzteklých částí. Že máte schopnost sami sebe utěšit, vést se a podpořit.

Což neznamená odmítat péči a podporu od jiných. Je ale rozdíl, pokud jsme na ostatních a jejich energiích závislí a podporu hledáme především venku a nebo jsme více a více schopni nacházet vše, co potřebujeme uvnitř sebe.


Co vás čeká:

 • Sebedotazování a otočení pohledu plně dovnitř sebe – kdo může za moje emoce? Dokážu převzít zodpovědnost za svoje prožívání? Koho mám tendence obviňovat za to, co teď cítím a co se mi děje? Jak dýchám? Jak sedím? Jak se tvářím? Čemu věnuju pozornost? Jak se cítím? Jaká myšlenka/přesvědčení je za touto emocí?
 • Kde jsou moje hranice a kdy je nastavit? Z jakého místa a v jaké energii reaguju? Místo přemýšlení budeme více cítit a vnímat.
 • Budeme si hrát s vědomým a plným dechem coby nástrojem, který máme vždy k dispozici a který je velice mocným pomocníkem i transformátorem emocí. Kromě klasického dechu to budou i jógové pranajámy či očistné techniky šatkarmy.
 • Ásány zaměřené na vnímání vnitřního prostoru, oblast srdce, páteře a spojení se zemí. Protože pokud nestojíme pevně nohama na zemi, smete nás i malá vlnka. O co se opřít a kde se ukotvit nejen v čase emočních turbulencí.
 • Bdělá pozornost a postupné osvobozování se od přílišného přemýšlení a omezujících přesvědčení.
 • Uvolňování se do nejistoty, stresu, nekomfortu a do toho, co se děje právě teď. A posílení důvěry a víry v sebe sama i v to, že máte dostatek odvahy na to, dovolit si skutečně plně cítit a vnímat.
 • Zpomalování.. dechu, pohybů a postupně i myšlenek. Zjistíte jak a proč zpomalování pomáhá v emoční rovině.
 • Uvolňující a léčivá meditace na téma „dovoluji si cítit všechno, co je právě v tento moment mojí součástí“.
 • Koherence (harmonizace) mozku a srdce.
 • Podporující, neodsuzující a bezpečný prostor pro prožívání čehokoli, co se zrovna objeví.

Co si odnesete?

 • Inspiraci pro každodenní praxi v činnostech, kterým se běžně věnujete – praxí se mohou stát i chvíle, kdy se staráte o děti, pracujete, vaříte nebo řídíte auto:-)
 • Inspirace pro praxi na podložce.
 • Odpovědi ve formě prožitků a AHA momentů.

Cena a přihlášení:

1100,- včetně občerstvení – platba převodem na účet 115-5497790257/0100 (do poznámky uveďte název workshopu)

Kapacita je omezena na 13 účastníků.

Na akci se prosím přihlašte přes kontaktní formulář (uveďte datum a název workshopu). Pokud se z akce odhlásíte později, než týden před začátkem akce, dovoluju si nárokovat 50% z ceny (pokud se přihlásí náhradník, vracím částku v plné výši).

V autě mám 3 volná místa a můžu vzít spolujezdce ze Šlapanic a okolí.


Aktuálně k dispozici 9 volných míst.


Obrázky: Unsplash.com