Přijímám sebe

Datum: 21. 10. 2023
Čas: 10:00 - 16:30
Místo konání: Prostor DPS Újezd u Brna

Podporující a prožitkový seminář pro ženy

Tuto akci tvořím na základě uvědomění a prožitků, které mě tento rok provází. A téma sebepřijetí je to hlavní, které se mi ukazuje.

Většina z těch, kdo se o sebelásku a sebepřijetí zajímají, už teoreticky ví, co a jak by měli či neměli dělat. Často ale narážíme na to, že sice teoreticky víme, ale nežijeme to. Nechceme totiž sami sebe pustit právě do těch prožitků a hlubin sebe sama, kde může dojít k opravdovému přijetí a změně, protože se obáváme skutečného setkání se sebou.

Bráníme se a odporujeme prožívání určitých zkušeností a emocí, které potom sílí a neustále se vrací, aby byly viděny, prožity, přijaty a (od)puštěny.
Nebo se naopak ve všem tom prožívání přehrabujeme a cyklíme, jelikož máme pocit, že právě tímto to dokážeme vyřešit a nejsme schopni to pustit..

Jako vždy budu sdílet to, co k prohloubení sebepřijetí vedlo u mě a co tomu předcházelo.

Tato akce je určena pro ty, které vnímají že:

Toto téma/tento seminář je láká a volá (to víte většinou hned, stačí nad tím moc nepřemýšlet..)

Máte pocit, že jste divná, něco s Vámi není v pořádku, možná někde v sobě vnímáte dokonce „chybu“, což Vás nutí ještě více na sobě pracovat, abyste konečně byla hodna lásky a přijetí.

Házíte si klacky pod nohy nejrůznějšími rafinovanými i nenápadnými způsoby – tím, jak k sobě promlouváte – vnitřním dialogem, jak o sobě smýšlíte, čemu věříte (přesvědčení), jak se sebou zacházíte..

Svoji hodnotu odvíjíte převážně na základě reakcí jiných lidí, úspěchů – když se mi daří, jsem ok – neúspěchů – když se mi nedaří, nejsem ok, něco je se mnou špatně, selhala jsem..

Dokážete se už vnímat a uvědomovat si sebe, ale spolu s tím vidíte i svého vnitřního kritika, který soudí, odsuzuje, zpochybňuje a vytváří velký tlak

Cítíte se ohrožené a v „nebezpečí“, když s Vámi někdo blízký nesouhlasí, a to především v tématu, které je pro Vás důležité.

Často se zpochybňujete na úrovni myšlení a cítění – toto bych měla cítit, toto bych naopak cítit neměla, takové myšlenky bych mít neměla, na to nemám, jsem úplně mimo, co si kdo pomyslí , jsem slabá, to nezvládnu atd.


Neodnesete si zaručené návody ani obecně platné pravdy, jak se jednou pro vždy 100% přijmout a mít se už pořád jen ráda. Ale jako vždy ze sdílení mého i ostatních, i ze společného bytí může zapadnout další „puclík“ do Vaší mozaiky. Zase o kus víc poznáte sami sebe na hlubší úrovni a něco ve Vás může zapadnout na své místo poté, co v sobě (ve svém těle) vytvoříte více prostoru.

Je možné v sobě najít a kultivovat vnitřní prostor, který vždy ví a vždy vede, pokud se mu naučíme naslouchat a důvěřovat.

Na co se můžete těšit:

Atmosféru bezpečí a přijetí, kterou společně vytvoříme (zatím se mi na žádné podobné akci nestalo, že by tohle neproběhlo).

Budete mít možnost zjistit, co sami u sebe považujete za největší slabost/stín a uvědomit si, že právě tam se skrývá i Váš dar a další kus sebepřijetí. Tím, že tuto „slabost“ potlačujete, stydíte se za ni, bojujete nebo ji odmítáte – zviditelňuje se o to víc, aby byla mohla být skutečně viděna, procítěna a přijata.

Uvolnění se do nejistoty, do pocitu prázdnoty v sobě a do „NEVÍM“.

Prohloubení sebepřijetí a možnost růstu na svých stínech/zraněních/nepříjemných emocích – pokud si to dovolíte, můžete cítit vše, co v daný moment opravdu cítíte – bolest, strach, ponížení, stud, bezmoc, zoufalství, beznaděj, vinu, frustraci, nejistotu.. a zjistit, co se stane, když se do toho jen ponoříte (vnímáte emoce v těle) a necháte vše probíhat bez kritiky, odsuzování se a bez touhy, aby to odešlo..

Vytváření odstupu od své mysli – myšlenek tím, že je budete pozorovat ze svého středu – své vnitřní pozorovatelny. Nejde o bojování, odhánění nebo potlačování, ať už jsou to myšlenky nebo emoce.

Jemnou laskavou praxi pro tělo, kdy si ukážeme, jak o sebe v lehkosti a bez tlaku pečovat pomocí dechu, jemných pozic, které zklidňují nervový systém a otevírají a uvolňují tělo – i toto je důležitý druh sebelásky. Nepraktikujeme pro vylepšení se, ale pro radost, naplnění a dobrý pocit.

Inteligence těla – jak jí (sobě) naslouchat – prohloubení důvěry v život i ve své vlastní vnitřní vedení a kompas v podobě pocitů, aha momentů, prožitků a stavu „já vím“, který sice nepředkládá rozumové důkazy, ale Vy přesto víte:-)

Budete samy sobě klást otázky a odpovědi nacházet v sobě nebo i venku v podobě slov či synchronicit, které se budou dít. Jedna z těch zásadních je – co je ve mně pravda? Jak to skutečně teď mám a cítím?

Na uvědomění, že chyby jsou v životě nevyhnutelné a jsou v pořádku, když je budete brát jako objevy a cenné zkušenosti.

Jako vždy na skvělou skupinu žen, které spojuje podobné téma a vzájemnou podporu.

Praxe pro každodenní oceňování sebe i toho, co vidíme okolo sebe – hraní si s pozorností a nasměrování mysli na to, z čeho máme dobrý pocit. Jeden ze způsobů, jak ji začít využívat jako nástroj – je možné toto si užít, udělat si z této praxe hru a bavit se tím.

Meditace „božské bezchybnosti a stavu bytí JÁ JSEM“ – z Boží vůle jsem kým jsem a jsem takto se vším, co cítím a zažívám naprosto v pořádku. Jsem mocná a láskyplná bytost, která je mnohem větší a neomezenější, než toto tělo a tato osoba, která má jméno, minulost a nejrůznější zkušenosti.
Ano, je tady i ta Pavla, Lenka, Kateřina.., která si zaslouží lásku, péči, pozornost i přijetí, ale zároveň je součástí velkého a neomezeného Vědomí/Bytí, které ve skutečnosti všechno vede a vytváří..


Jen Vy víte, jak se cítíte ve svém těle, ve své mysli a sami se sebou. A proto jen Vy můžete vědět, co je pro vás dobré a co ne. Nikdo jiný nemá Vaše zkušenosti a prožitky. Každá jsme jedinečná. A co je dobré pro jednu, může být naprosto nepoužitelné pro tu druhou.

Proto i Vy si vybíráte, co si z akce vezmete, čemu řeknete ANO a čemu NE.

Učíme se vnímat to, co je dobré a žádoucí právě pro nás a za tím si stát, i když ostatní to vidí jinak. A zároveň si i dovolujeme měnit názor, pokud se změní naše dlouhodobé cítění. Tím se současně i učíme respektovat odlišné názory i cítění druhých.

Těším se na pestrost, plnost i spontánnost setkání:-)


Cena a přihlášení:

1 100,- platba na účet nebo na místě v hotovosti. Pro rezervaci místa je potřeba zaplatit zálohu 500,- do 10.10. na účet 115 – 5497790257/0100. V případě, že budou volná místa je možné přihlásit se i později.

V ceně bude i káva/čaj a něco dobrého k zakousnutí:-)

Kapacita akce: 15 žen

Přihlašujte se prosím přes e-mail: pavla.cadova78@gmail.com

AKTUÁLNĚ 3 VOLNÁ MÍSTA


Obrázek: unsplash.com